Popup Actiso2020-07-08T10:32:31+07:00

Actiso là loại cây lâu năm, có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải, được trồng để lấy hoa làm rau ăn. Actiso thích hợp điều kiện ôn đới, á nhiệt đới. Cây ra hoa khi trồng ở độ cao 1.200m và cần điều kiện ánh sáng dồi dào để đạt năng suất cao và cân đối ổn định về tỷ lệ thân, lá, rễ và bông. Mặc dù bây giờ Actiso được trồng ở nhiều nơi trên giới, nhưng địa hình và khí hậu ở Địa Trung Hải vẫn phù hợp và cho chất lượng Actiso tốt nhất.

Call Now Button